La curiosa paradoxa és que quan m’accepto a mi mateix, puc canviar.

Carl Rogers 1902-1987