Esdeveniments

-El gabinet de psicologia d’Espai Neutral col•labora en la formació en diferents ONG i empreses, privades i de l’administració.

-Des del 2010 ofereix formació al FAR en el seu  centre obert en una freqüència trimestral desenvolupant diferents temes d’interès per a l’equip d’educadors.

-Ha col•laborat fent tallers en la DGAIA en la trobada anyal dels educadors.

-Ha fet seminaris de formació amb els centres oberts dels Salesians.

-També participa en la premsa escrita amb diferents col•laboracions i articles de psicologia.

Conferencies Psicologia
,

ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC ESPECIAL PEL COVID-19

DEGUT A LA SITUACIÓ ACTUAL ESPAI NEUTRAL OFEREIX ATENCIÓ PSICOLÒGICA ESPECIALITZADA PER AQUESTS MOMENTS A TRAVÉS DE VIDEOTRUCADES.

En aquesta videotrucada s’assessora a les persones que la demanen sobre tots els aspectes psicològics a cuidar en aquesta situació. Aspectes personals i familiars.

 

LA SOLEDAT DE LA GENT GRAN I LA FELICITAT

LA SOLEDAT DE LA GENT GRAN I LA FELICITAT

El 28% de les dones grans i el 14,7% dels homes grans de l’estat espanyol viu en soledat. Aquesta és una de les conclusions del informe “Un perfil de les persones grans a l’estat espanyol, 2018. Indicadors estadístics bàsics”.

L’informe detalla els indicadors demogràfics, la longevitat, l’estat de salut, les característiques demogràfiques i socials de les persones grans a l’estat. Així com els canvis que s’han experimentat i la seva comparació amb la resta de països de la Unió europea.

La població de l’estat espanyol segueix envellint. En aquest moments el 6,1% es situa per sobre dels 80 anys. Es preveu, si segueix aquesta tendència que l’any 2066 el conjunt de persones majors arribi als 14 milions de persones.

Les persones grans viuen principalment en municipis urbans. En quan a l’esperança de vida segueix, de moment, augmentant. Es de 85,8 anys per les dones i de 80,3 pels homes. En segon lloc després de França dins de la comunitat europea.

Segons l’informe, l’edat augmenta la possibilitat de viure en soledat i aquesta condició no sembla afectar la percepció de felicitat. Les persones gran de l’estat espanyol es situen en índexs de felicitat igual que els joves, en quan a felicitat percebuda.

L’informe es pot consultar en:

http://enejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos17.pdf