Durant tota la vida segueix aprenent com viure

Sèneca 55 A.C – 40 D.C.